Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht voor de inhoud van deze site, bestaat de mogelijkheid dat informatie onvolledig of onjuist is weergegeven. Transportopleider.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de website. Transportopleider.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt gelinkt. Het auteursrecht voor teksten, ontwerp, foto’s en logo’s op deze website is voorbehouden. De teksten en dergelijke mogen derhalve niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd, gewijzigd of anderszins gebruikt.

Hoe gaat de Transportopleider.nl om met uw persoonsgegevens?

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden (aanmaken account of aanmelding voor een opleiding), worden gegevens niet uitgewisseld met partijen die niet deel uitmaken van Transportopleider.nl. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Gegevens zijn eigendom van de aangesloten verkeersschool waar u contact mee heeft. Zij dienen zorg te dragen voor zorgvuldig handelen met uw gegevens. Heeft u hierover vragen, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verkeersschool en vragen naar de wijze waarop persoonlijke gegevens worden ingezet.
Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Privacy/Cookie verklaring

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij algemene en niet-persoonlijke informatie over u verzamelen. De verzameling van deze niet-persoonlijke gegevens gebeurt ofwel door de cookie technologie of via een sessie (na inloggen). Noch onze cookies, noch onze sessiegegevens zijn gericht op het verzamelen van persoonlijke gegevens. Zij bevatten dus geen persoonlijke informatie voor enig doeleinde anders dan het zorgen dat u gegevens niet meerdere malen moet invoeren. Als u onze website bekijkt, kunnen wij bepaalde informatie op uw computer opslaan. Deze informatie bestaat in de vorm van een klein tekstbestand, ook cookie genoemd. De cookies helpen u om uw bezoek aan de website te vereenvoudigen.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door deze partijen op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Desktop of mobiel

Maakt u gebruik van een mobiel apparaat en wilt u uw opleiding gegevens bekijken?
Dan is de mobiele app de gemakkelijkste manier.